Vi söker nya ledare till hösten 2022? 

Är du kanske vår nya ledare??

Vi söker kursledare till vår barn- och ungdomsverksamhet för barn och unga, främst åldrarna 5-16 år, (lite variation beroende på inriktning).

Arbetet som kursledare är på vardagskvällar och helg inom områdena dans, teater, musikal och konstskola.


Vi har flera olika verksamhetslokaler i Malmö bl.a. i Kirseberg, Limhamn, Malmö city, m.fl ställen.

Vi arbetar med små elevgrupper, delaktighet och ledarnärvaro.

Vår ideologi och arbetssätt är metodarbete med åldersindelning, istället för nivåer efter t.ex. tekniska kunskaper, och med stort fokus på det sociala i gruppen.

Vi ser det som viktigt att utveckla såväl gruppen, som varje enskild elev, men helt utan ett elit tänk.